KURZ PŘEŽITÍ v Siněvirském národním parku

KURZ PŘEŽITÍ v Siněvirském národním parku

Volných míst
18 900 Kč vč. DPH

Zažijte boj o vlastní život pod vedením zkušených průvodců horské služby v nádherném prostředí Siněvirského národního parku

CENA 18.900 Kč vč. DPH zahrnuje dopravu na místo a pětidenní kurz: způsoby orientace v neznámém terénu, získávání potravy a vody z místních zdrojů, zajištění úkrytů, tepelného komfortu, improvizovaných zdravotních technik. Nejdříve je potřeba rezervovat si termín a uhradit rezervační zálohu 4000 Kč. Zbývající částka bude doplacena před odjezdem po další domluvě.

Tato extrémní expedice je pro všechny zájemce z řad outdoorových nadšenců, cestovatelů, kteří se rádi pohybují v netradičním prostředí.

Zážitkový kurz přežití probíhá v jednom z posledních koutů člověkem téměř nedotčené přírody v Evropě. Jedná se o oblast Siněvirského národního parku na Zakarpatské Ukrajině. Zajistili jsme možnost výprav do této oblasti pod vedením zkušených lektorů, dlouholetých pracovníků Horské záchranné služby Ukrajiny, kteří v průběhu kurzu naučí účastníky dovednostem technik přežití v přírodě, využitelných v případě vzniku nečekané či mimořádné situace. Jedná se zejména o způsoby orientace v neznámém terénu, získávání potravy a vody z místních zdrojů, zajištění úkrytů, tepelného komfortu, improvizovaných zdravotních technik a mnoha dalších dovedností, jež v takových případech lze využít.

 
 
Základní kurz je sedmidenní, dva dny jsou počítány na dopravu. Po příjezdu na místo jsou účastníci kurzu ubytování a je pro ně přichystána slavnostní večeře, v průběhu které jsou seznámeni s lektory, základním místopisem a specifiky kurzu. Druhý den je brzy ráno odjezd v terénním nákladním vozidle do oblasti Jasnovec (1600 m.n.m.), výchozího bodu celé výpravy. Dalších pět dní se celá skupina pohybuje v prostřední Národního parku Siněvir, kde kromě poznávání nádherné přírody zažijí její členové výuku technik přežití s možností vyzkoušení si nově nabytých dovedností v praxi. Pátý den dorazí výprava do osady Bukovinka, odkud jsou vozidlem dopraveni zpět do tábora. Po odpočinku je nachystána slavnostní večeře spojená s předáváním certifikátů a upomínkových předmětů.

 
Každý jednotlivý kurz je nastaven tak, aby vyhovoval všem jeho účastníkům, jejich fyzické kondici, povětrnostním podmínkám a je po celou dobu jeho průběhu zajišťován podpůrným týmem, který je schopen kdykoliv poskytnout členům výpravy pomoc. CENA 18.900Kč
 
Siněvirský národní park se rozkládá na ploše 40 tisíc hektarů a zahrnuje pod sebe horské hřebeny s poloninami Piskoňa a Kamjonka. Je jakousi přechodovou oblastí mezi Poloninami a Horhanami, které se řadí k nejdeštivějším, nejhůře dostupným a proto i nejméně navštěvovaným pohořím v celé oblasti ukrajinských Karpat. Území má typicky horhanský charakter, jsou zde hluboká říční údolí, strmé svahy poseté kamením, husté lesy i kosodřevina. Jediné, co připomíná krajinu Polonin, jsou rozlehlé horské louky. Součástí parku jsou však také nižší kopečky zvedající se na jeho jižním okraji. V oblasti se nachází 48 minerálních pramenů.
 
 
Pojeďte s námi.
Kód: 133
Kategorie Homepage, POZNÁVACÍ CESTY